#GentQueEstimaElQueFa

A la natura està la preservació del món

Henry David Thoreau

COMPROMESOS AMB EL MEDI AMBIENT

Descobreix els 8 compromisos sostenibles d’Argal:

Descobreix els 8 compromisos sostenibles d’Argal:

1

Petjada de carboni

Som la 1a empresa càrnica a calcular la petjada de Carboni i petjada d'aigua dels nostres principals productes amb l'objectiu de controlar i reduir les emissions en el procés d'elaboració.

1

Huella de carbono

Som la 1a empresa càrnica a calcular la petjada de Carboni i petjada d'aigua dels nostres principals productes amb l'objectiu de controlar i reduir les emissions en el procés d'elaboració.

2

Welfare Quality

Argal está certificado en bienestar animal Welfare Quality, que evalúa y controla la calidad de bienestar animal en todas las instalaciones de nuestros proveedores.

2

Welfare Quality

Argal està certificat en benestar animal Welfare Quality, que avalua i controla la qualitat de benestar animal en totes les instal·lacions dels nostres proveïdors.

3

Certificació Sedex

La nostra seu central està certificada per SEDEX, com a empresa que treballa per un proveïment responsable de cadenes de subministrament i el compliment d'uns requisits de Responsabilitat Social Corporativa.

3

Certificació Sedex

La nostra seu central està certificada per SEDEX, com a empresa que treballa per un proveïment responsable de cadenes de subministrament i el compliment d'uns requisits de Responsabilitat Social Corporativa.

4

PRODUCTES ECOLÒGICS

Comptem amb una gamma de productes ecològics certificats pel Consell Català de la Producció Agrària Ecològica que audita i certifica productes agroalimentaris ecològics.

4

PRODUCTES ECOLÒGICS

Comptem amb una gamma de productes ecològics certificats pel Consell Català de la Producció Agrària Ecològica que audita i certifica productes agroalimentaris ecològics.

5

Cogeneració d’energia

Disposem de sistemes de cogeneració d'energia per a les fàbriques de Lleida i Lumbier per a autoconsum i venda d'electricitat, i aprofitament de calor.

5

Cogeneració d’energia

Disposem de sistemes de cogeneració d'energia per a les fàbriques de Lleida i Lumbier per a autoconsum i venda d'electricitat, i aprofitament de calor.

6

Energia fotovoltaica

Les instal·lacions de Fregenal de la Sierra compten amb energia Fotovoltaica amb certificació ISO 14001 de Gestió Ambiental.

6

Energia fotovoltaica

Les instal·lacions de Fregenal de la Sierra compten amb energia Fotovoltaica amb certificació ISO 14001 de Gestió Ambiental.

7

Material reutilitzable

En la recepció de mercaderies i en els processos d'elaboració utilitzem caixes i safates reutilitzables, apilables i rentables.

7

Material reutilitzable

En la recepció de mercaderies i en els processos d'elaboració utilitzem caixes i safates reutilitzables, apilables i rentables.

8

Depuradores biològiques

Disposem de tres plantes depuradores biològiques per al tractament de l'aigua amb l'objectiu de reduir la despesa energètica.

8

Depuradores biològiques

Disposem de tres plantes depuradores biològiques per al tractament de l'aigua amb l'objectiu de reduir la despesa energètica.

Ipaddress 34.239.148.127